2 years ago

הריון ותסמינים

השוואה בין הסף האנאירובי הנשימתי לסף חומצת חלב שניהם מגיעים ביחד לסף כיוון שהם נובעים מאותה הסיבה. צריכת חמצן מירבית הגדר read more...2 years ago

הריון פיזיולוגי

השוואה בין הסף האנאירובי הנשימתי לסף חומצת חלב שניהם מגיעים ביחד לסף כיוון שהם נובעים מאותה הסיבה. צריכת חמצן מירבית הגדר read more...